• Privacy

 • Disclaimer
 • Privacy

  Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de eigenaar alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de eigenaar aan de privacywetgeving.

  Hoe gaat de eigenaar om met uw persoonsgegevens?
  Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De eigenaar gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult voor het toezenden van informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om andere informatie dan het gevraagde toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat de eigenaar uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld pers-/nieuwsberichten.
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

  Gegevens via Utregs Toernooi
  Gegevens van de deelnemers aan het Utregs Toernooi worden opgeslagen en bewaard ten behoeve van het toernooi. Voor de organisatie van een volgende editie van het Utregs Toernooi kan gebruik gemaakt worden van deze gegevens om deelnemers er op te wijzen dat de inschrijving weer open staat. Dit zal in de vorm van een nieuwsbrief gebeuren.